Pływak PE

Specyfika pływaka PE

  • Platforma pływająca PE zbudowana jest na bazie konstrukcji stalowej będącej ramą scalającą dla pływaków.
  • Wyporność pływaka dają elementy wykonane z polietylenu wypełnione styropianem lub powietrzem. Niektóre z pływaków PE są wypełniane wodą w przypadku zastosowania systemu trymującego.
  • Na konstrukcję pływaka nakłada się dom na wodzie i łączy jego podłogę z rama pływaka. Ramę skonstruowano tak, aby umożliwiała łączenie z innymi modułami oraz osprzętem jak np. tarasami

x